ved siden af - Frederiksø 2, Bygning 18 A, 5700 Svendborg

kontakt: kunsthalvedsidenaf@gmail.com

© 2014  ved siden af All rigths reserved
 

  • Facebook Clean

Shield

Af Leïla Guinnefollau, Sofie Hertz, Achraf Touloub og Sidsel Carré

08.07.17 - 30.07.17

Kunsthal ved siden af præsenterer udstillingen Shield af kunstnerne 

Leïla Guinnefollau, Sofie Hertz, Achraf Touloub og Sidsel Carré.

Udstillingen bringer de fire selvstændige praksisser sammen. Værkerne spænder mellem, tegning, fotografi, skulptur, akvarel og video. Udstillingen tematiserer forskellige tilgange til krop, form og repræsentation.     

 

Leïla Guinnefollau arbejder med tegning, ink og skulptur. Krop, sten og grund, alle ses som gjort af den samme tekstur, det samme sprog. Guinnefollau arbejder med temaer om relationen mellem rum, krop og hukommelse. Et arkitektonisk element tages og udforskes for at udvikle en psykologisk og mental forståelse af rummet. 

Sofie Hertz’s anvender skulptur og fotografi. Hun arbejder med forholdet mellem krop og objekt. I arbejdsprocessen sammenstilles kroppen og objektet og ses som lige meget form. Der er et skift mellem blik og berøring, menneske og objekt. Den langstrakte tid som ligger i det tredimensionelle objekt, bevæges til et fladt billede, med digitale mediers hurtige snit. En skulptur-del i råt ler opløses i et kar med vand. Kroppen forskydes under det samme kar som leret opløses i, og kroppen inddeles i sektioner. 

Sofie Hertz er uddannet fra Det kgl. Danske Kunstakademiet, 2014

 

Achraf Touloub videoværker udspringer fra en interesse i forbindelserne mellem Tradition, kommunikations teknologier og repræsentationer. Han arbejder med modaliteter af perception i en kontekst af “Hyper-transparens” forårsaget af mætningen af billeder via internettet og allestedsnærværelse af interfaces. Achraf Touloub medarbejder denne verden billedeligt, i en tro på parallelle dimensioner og hvor en af dem styres af form. I arbejdet undersøges spørgsmål om repræsentation, usynlighed, medium og form.   

Achraf Touloub er uddannet fra Beaux-art de Paris, 2013

 

Sidsel Carré udstiller akvareller på papir. Akvarel er en formgivning som er erfaringsbåret og intuitiv. Den industrielle scene, kunsthallens tomme og transitoriske rum, modsvares af akvareller med narrativer om natur, detaljerigdom og ornament. Den monumentalle arkitektur mødes af en motivkreds som associerer til kroppe, rum og sansning. 

Sidsel Carré er uddannet fra Det kgl. Danske Kunstakademiet, 2015. 

Bio

Leïla Guinnefollau er uddannet fra Beaux-art de Paris, 2016

Sofie Hertz er uddannet fra Det kgl. Danske Kunstakademiet, 2014

 

Achraf Touloub er uddannet fra Beaux-art de Paris, 2013

Sidsel Carré er uddannet fra Det kgl. Danske Kunstakademiet, 2015. 


Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond

1/10