ved siden af - Frederiksø 2, Bygning 18 A, 5700 Svendborg

kontakt: kunsthalvedsidenaf@gmail.com

© 2014  ved siden af All rigths reserved
 

  • Facebook Clean

Ingen sans for sted, kun en spejling til gengivelse

Gruppeudstilling af: Nanna Abell, Beth Collar, Kristoffer Kjærskov, Sara Kramer, Manfred Pernice, Philip Poppek, Jean Marc Routhier, Ari Sariannidis

 

Fernisering 11.05.2019

11.05.2019 - 16.6.2019

Med opfattelsen af omgivelserne som ramme, tager udstillingen afsæt i en række skulpturelle og billedlige registreringer, der undersøger stedsplaceringer og kroppens vekselvirkning mellem virkelighed og spejling. Omverdenen er placeret som både en central og periferisk baggrund, der konkret og metaforisk forbinder billeder til et foranderligt miljø. Fra registreringer, observationer og indsamlinger til bearbejdede materialer og sammensætninger, forbinder værkerne et indre rum med et ydre, og kaster lys på skellet, som både separerer og knytter kroppen til dets omgivelser. Herigennem undersøges en række forhold, der relaterer sig til fx arkitektur, bevægelse og natur, og som behandler overgangen mellem en fysisk- og en abstrakt omverden, hvor subjektive perspektiver står i relation til omgivelsernes konstruktion.
 

Kurateret af Kristoffer Kjærskov

English version:

No sense of place, only a mirror for reflection


With the perception of the surroundings as a framework, the exhibition takes its point of departure in a number of sculptural and pictorial depictions that examine the body's interaction between locality, reality and reflection. The outside world is placed both as a central and peripheral background, which concretely and metaphorically links images to a changing environment. From registrations, observations, and recollections to processed materials and compositions, the works connect an inner space with an exterior, and cast light on the borders that both separate and attach the body to its milieu. This examines a number of conditions that relate, for example, to architecture, movement and nature, and which deal with the transition between a physical and an abstract environment, where subjective perspectives are related to the construction of the surroundings.

Curated by Kristoffer Kjærskov