ved siden af - Frederiksø 2, Bygning 18 A, 5700 Svendborg

kontakt: kunsthalvedsidenaf@gmail.com

© 2014  ved siden af All rigths reserved
 

  • Facebook Clean

EQUALITY WALLPAPER

af Javirer Tapia

(18.02.17  18.03.17)

Equality Wallpaper er et storskala collageværk , der strækker sig fra gulv til loft over kunsthallens 20 meter lange bagvæg. 

 

Værket kan beskrives som en kæde af begivenheder i en kontinuerlig udvidelse. Aspekter af værket kommenterer på geopolitiske problematikker, samt kunstens funktion i den lokale og globale kultur,

med særligt henblik på kolonitiden, hvor forestillinger om identitet og baggrund spiller en central rolle.

 

Mængden og netværket af information i Equality Wallpaper, leder tankerne hen på massemedierne og det stigende antal af kommunikationsplatformes massive tilstedeværelse og påvirkning af os som individer, samfundet og den verden vi lever i.

Vi stilles overfor spørgsmålet om hvordan vi som mennesker forholder os til og kobler disse, til tider voldsomme og følelsesmæssigt foruroligende billed- og informationsstrømme, til vores personlige og samfundsmæssige selvforståelse. 

 

Værket udspringer af en visuel forskning i disse ideer, samt mediernes historiske og aktuelle billedrepræsentationer.

Med collage og fotografi som afsæt, skabes en kompleks fortælling hvor tid, rum, politik og historie støder sammen. Hvor nye betydninger og forbindelser udfordrer vores forståelse, skaber kommentarer til, foreslår nye måder at udveksle på og danner belæg for eventuelle nye tankemønstre.


Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond

1/3
1/5