ved siden af - Frederiksø 2, Bygning 18 A, 5700 Svendborg

kontakt: kunsthalvedsidenaf@gmail.com

© 2014  ved siden af All rigths reserved
 

  • Facebook Clean

HAVBLIK OG

KOMMUNAL POETIK

af Nick Nagel og Christian Bang Jensen

24.03.17 - 21.04.17

Kunsthal ved siden af præsenterer udstillingen HAVBLIK OG KUMMUNAL POETIK af kunstnerne Nick Nagel og Christian Bang Jensen.

En udstilling med udgangspunkt i Svendborgs maritime og kommunale interesser.

 

Udstillingen har Fernisering d. 24.03 kl. 17-21
Udstillingsperiode 25.03 - 22.04

Om udstillingen.
Udstillingen er blevet til i en løbende dialog imellem de to kunstnere, som hver især har skabt værker som forholder sig til stedet. Kunstnernes interesser er vidt forskellige, og grunden til samarbejdet er netop også at finde i deres forskellige metoder. Samarbejdet skal ses som et produktivt benspænd og en mulighed for at bidrage til en ikke-homogen udstilling, som kan udfordre publikum. Håbet har fra kunstnernes side været at skabe en intern dynamik imellem to forskellige praksisser, som derved kan fungere i form af brud og sammenstød, men med dialogen og stedet tilfælles. Den dobbelte titel peger på kunstnernes forskellige tilgange til materialet.

Christian Bang Jensen viser en serie værker der på idiosynkratisk vis prøver at afsøge materielle og mytologiske forestillinger som knytter sig til havnen og havet. Dette gøres med værker som forholder sig stedsspecifikt til Kunsthal ved siden af's rå lokaler i en tidligere industri bygning på Svendborg havn. Værkerne vil være en afsøgning af nogle af de funktioner som havnen indeholder og er skulpturelle overvejelser af kunstnerens fænomenologiske iagttagelser.
Havnen er traditionelt set en udvekslingens forpost. Et sted hvor der er udsyn til andre lande og drømme om en anden verden, men det er også en anden verden, hvor kulturen tilpasser sig havets natur i et forsøg på at bemestre dette element, som har helt andre love end landmassens stabilitet. Havnen er synonym med dens funktion; med trisser, fortøjring, bassin, kraner, og opbevaring. En anden udveksling skal finde sted i det rum som engang var havnens snedkerværksted, en udveksling af en mindre merkantil karakter. Udvekslingen bliver i mellem værkerne og de som kommer og ser udstillingen.

Nick Nagel arbejder med tekst og installation, hvor teksten kredser om samfundsmæssige og personlige problematikker, mens installationen fungere som en stedspecifik iscenesættelse. Iscenesættelsen/installationen er med til at konkretisere teksten, og give eksempler på tekstens æstetiske udgangspunkt. Værkets udgangspunkt til denne udstilling, er mødelokaler på Svendborg kommune, dels mødelokalernes æstetisk , samt mødelokalet som en magtfuld aktør for Svendborgs kulturliv og borgeren generelt.
Se mere


Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond

1/2
1/18