ved siden af - Frederiksø 2, Bygning 18 A, 5700 Svendborg

kontakt: kunsthalvedsidenaf@gmail.com

© 2014  ved siden af All rigths reserved
 

  • Facebook Clean

Myte-figur-myte-figur

Åbning og reception
Lørdag d.19. oktober kl.16.00 - 20.00
Kunsthal ved siden af, Svendborg

Myte-figur-myte-figur
Udstilling med værker af Eva la Cour og XX, Jens Hüls Funder, Joen Vedel, Keith Stern-Pirlot,
Kristian B. Johansson, Kristian Poulsen, Mogens Otto Nielsen, Sara Sjölin, Signe Frederiksen

På udstillingen præsenteres en række værker, som på forskellige måder forhandler de myter og forestillinger, som omgiver kunstnerrollen.
Hvilke forventninger er der til kunst i vores samfund, og hvordan skaber disse forventninger figurer, som billedkunstneren iklæder sig mere eller mindre bevidst og velvilligt? Hvordan kan man som billedkunstner bruge disse figurer og samtidig genforhandle kunstens positioner i samfundet?

Kunsthal ved siden af er placeret i en forhenværende skibsværftsbygning, som siden 2016 – efter skibsværftets konkurs i begyndelsen af 00'erne, har været en del af den kommunale plan Kulturkajen. Her har lokale foreninger og enkeltpersoner fået mulighed for at ansøge om lokaler til kulturelle projekter mod, som det hedder på Svendborg Kommunes hjemmeside, at skabe "kultur og liv" i området. Det er endnu uvist, hvad der skal ske med området, når den treårige prøveperiode udløber til nytår.
I en by som Svendborg, som indenfor de seneste 15-20 år har mistet en stor del af sin tunge industri, og som i dag, ligesom mange andre danske byer, prioriterer kunst og kultur for at generere økonomi og tiltrække nye borgere, virker det derfor oplagt at spørge ind til de forestillinger, vi gør os, om hvad kultur skal i almindelighed og om billedkunstnerens rolle i særdeleshed.

Udstillingen ønsker at spørge ind til, hvordan (historiske) forestillinger om kunstnerfiguren transformeres over tid og præger nye mytedannelser, der går hånd i hånd med samfundsudviklingen i øvrigt. Hvilke forestillinger knytter sig til kunstnerens arbejde, og hvilke forestillinger gør vi os om arbejde i det hele taget? Går der en lige linje fra avantgardens boheme-figur til vore dages kulturfestivaler, og hvordan kan billedkunstneren bruge de overleverede figurer og samtidig genforhandle kunstens rolle i samfundet?

Ved at invitere billedkunstnere med forskellige baggrunde og aldre vil udstillingen eksemplificere ovennævnte problematikker igennem kunstnerisk arbejde for på den måde at give forskellige bud på, hvem en billedkunstner kan være, hvilken position denne kan indtage i forhold til samfundet, og hvordan det i det hele taget er muligt at forholde sig aktivt til de myter og figurer, vi alle opererer overfor og igennem.

--------

Til udstillingens åbning lørdag d.19. oktober opføres Signe Frederiksens værk Det der ligger udenfor, og XX præsenterer sit samarbejde med Eva la Cour.

I samme forbindelse præsenteres udgivelsen Myte-figur-myte-figur, som ligger i forlængelse af udstillingens undersøgelser.
Udgivelsen rummer bidrag af Anne-Mette Schultz, Eva la Cour og XX, Jens Hüls Funder, Joen Vedel, Jørgen Michaelsen,
Keith Stern-Pirlot, Kristian B. Johansson, Mathias Sæderup, Mogens Otto Nielsen og Timo Takatalo

--------

Myte-figur-myte-figur
Kurateret af Mathias Sæderup


Kunsthal ved siden af
Frederiksø Bygning 18A
5700 Svendborg

Åbningstider:
Fredag: kl.15.00 - 18.00
Lørdag: kl.12.00 - 16.00
– eller efter aftale

Kontakt:
kunsthalvedsidenaf@gmail.com
www.vedsidenaf.org

--------

I midten af november afholdes artist talks og samtale-salon i samarbejde med SAK Kunstbygning. Til arrangementet vil nogle af de deltagende billedkunstnere fra udstillingen i Kunsthal ved siden af præsentere deres arbejde, og udstillingens spørgsmål vil blive taget op til fælles granskning og diskussion.

Fastlagt dato og program følger.
--------

Udstillingen og udgivelsen er støttet af
Statens kunstfond