ved siden af - Frederiksø 2, Bygning 18 A, 5700 Svendborg

kontakt: kunsthalvedsidenaf@gmail.com

© 2014  ved siden af All rigths reserved
 

  • Facebook Clean

Fŭga’s Have 
 

af Katrine Würtz Hansen og Nanna Katharina Jensen
 

02.09.18 - 1.10.18 

Udstillingen Fŭga’s Have er en materialisering af trangen til at søge væk fra den virkelighed vi befinder os i. 
Fŭga’s Have er et rekreativt åndehul for virkelighedsflugtens væsen.

 

Divine Fŭga, who knows our pain,Fŭga, Stranger to stagnation,come in favor to us, come with confusion,

and give us ecstacy.Keep before her eyes such lightas is spread before them now.Come to her, I pray you, comewith the power to escape.(Frit omskrevet fra Sofokles, Filoktetes (409 B.C.))

I to større separate installationer arbejder kunstnerne med begreberne ekstase og eskapisme som mentale og pseudo-spirituelle flugtveje fra forblindelse og dagligdagens trædemølle. Der arbejdes med idéer om en selvbestaltet alternativ virkelighed, der manifesterer sig i en mental rus skabt af associationsbårne tankestrømme og hypnose.

Fŭga’s Have er et sted, som i virkeligheden er mere et ikke-sted, end et virkeligt sted. Et sted der eksisterer på tankeflugtens smuldrende præmisser. Hvor objekter bliver til i associationsrækker, i små ophold foran virkeligheden og gennem dagdrømmenes flygtige natur. 

I rummet tårner mekaniske malerier sig op mellem havens rå søjler; vinker, lyser, tikker, saver og blæser udsagn om klarhed og nonsens ud i rummet. I uendelige loopende bevægelser opløser de den ydre tid.

I en lysning omgivet af gult velour taler en flydende androgyn stemme hypnotisk ind i beskuerens øre. Stemmen guider beskueren gennem et svævende lydligt univers, hvor mødet med et dyr, stiller beskueren overfor et grundlæggende eksistentielt spørgsmål.

Lydperformace:
Tonni Claire er opstået i en drøm om kosmiske ambitioner, han lever for stueorgler, farvede knapper og brunt imiteret træ. Nu og da et synkoperet slag fra trommemaskinen. Repetitive melodier, forprogrammerede akkordmønstre. Sandra Boss og Jonas Olesen har sat sig for at udforske Tonni Claires lydunivers. Medbragt et arsenal af stueorgler vil de undersøge muligheden for at give suppe-steg-og-is en helt ny klang. Bio
Katrine Würtz Hansen f. 1985 Bor og arbejder i Svendborg. Uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 2013.

Nanna Katharina Jensen f. 1987 Bor og arbejder i Svendborg, Studerende ved Det Fynske Kunstakademi (5. Årgang).

 

Til fernisering lyd performens af

Sandra Boss er komponist og lydkunstner. Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, med fokus på elektronisk musikkomposition.

Jonas Olesen er komponist og lydkunstner. Har specialiseret sig i elektronisk musik med vægt på specielt ældre elektroniske instrumenter, musikarkæologi og visualisering af lyd (og vice versa).

Åbningstider
Torsdag 15-18 - Lørdag 12-16 - Søndag 12-16
(det er muligt at kontakte os for eventuel åbning af udstilling uden for åbningstiderne)

______________________________________________________________
KUNSTHAL ved siden af 
Svendborg Havn, Frederiksø 18A,1.sal 
5700 Svendborg 
kunsthalvedsidenaf@gmail.com 
www.kunsthalvedsidenaf.com 
Facebook: www.facebook.com/vedsidenaf 
Instagram: https://www.instagram.com/kunsthalvedsidenaf/
KUNSTHAL ved siden af er støttet af Statens Kunstfond