ved siden af - Frederiksø 2, Bygning 18 A, 5700 Svendborg

kontakt: kunsthalvedsidenaf@gmail.com

© 2014  ved siden af All rigths reserved
 

  • Facebook Clean

EYE CANDY #8

‘Residual Living' af Olga Pedans

En videocollage af fundet og filmet materiale produceret i 2017. Værket er en refleksion over forholdet mellem virkelighed og virtualitet, databehandling og økonomi. 

Olga Pedan (f. 1988, Kharkov, Ukraine) svensk kunstner, bor og arbejder i Tyskland. Dimitterede fra Städelschule, Frankfurt am Main i 2014. 

www.olgap.eu.pn