ved siden af - Frederiksø 2, Bygning 18 A, 5700 Svendborg

kontakt: kunsthalvedsidenaf@gmail.com

© 2014  ved siden af All rigths reserved
 

  • Facebook Clean

du.al

Breed

Af Farid Salti og Javier Tapia

Udstillingen er åben 16.03.2019

til d 14.06.2019 

54256383_379809099269852_107188253265756

Udstillingen Breed er skabt af kunstnerne Farid Salti og Javier Tapia.

Under samme titel har de to kunstnere arbejdet med to særskilte installationer i du.als sidestående rum.

Titlen Breed er i denne sammenhæng deres fælles udgangspunkt, samt en metaforisk kommentar til udstillingsformatet og samarbejdet mellem de to kunstnere. Gennem objekter som udtryk, ønsker de at fremme forestillinger om samfund, tilpasning, race, biologi og arv.

Farid Salti har i installationen “Living Room” skabt et spejlreflekteret rum, med objekter der refererer til genstande som folk bruger til dekorere deres hjem. Imellem disse objekter, fremanes manifestationer om identitet og arv.Still-fotografiet som medie og hans brug af fotografiske teknikker mimer en nærmest antropologisk tilgang til hans arbejdet.

Javier Tapia’s installation "Flags for America" ​​tager fat om de sociale økonomier, der er knyttet til kulturel tilpasning. En serie af flag, købt i butikker, der drives og ejes af indvandrere i USA, der som målgruppe udelukkende sælger flag til det lokale hvide fællesskab, vil blive vist på denne udstilling. Flagene kommenterer på ideer om race, kultureltilpasning, økonomier og levende systemer.

Fælles for de to kunstnere er emnets og titlens omdrejningspunkt, der er ganske centrale i begge kunstneres arbejde. Et interesse felt som de sammen med fotografiet som udtryksform deler. Dog er deres individuelle arbejdsprocesser ganske forskellige. Hvor Farid søger den personlige kontakt i det der dokumenteres og indrager sociale aspekter i sin arbejdsproces. Har Javier i højere grad fokus på at finde specifikke emner og historier, hvor forskellige elementer og genstande der knytter sig til disse, indsamles og hjælper ham med at afsløre emnet fra forskellige vinkler.

Bio
Farid Said Salti (f. 1977), bor og arbejder i Svendborg. Farid er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København (2007-2013).
Fotografi og college er centrale medier i Farids kunstnerisk arbejde, hvor hans udtryk bevæger sig mellem kulturer, politik, samfund og identitet. Farid har været medvirkende i Kunsthal ved siden af siden 2017.

Javier Tapia (f.1976), bor og arbejder i København. Javier er uddannet på Det Kongelige Kunstakademi i København (2004-10).
Javier er oprindeligt fra Chile, men har boet i Danmark siden 2002. Hans kunstneriske arbejde bevæger sig mellem flere medier - installation, skulptur, video, fotografi, lyd, tekst og interventioner. Javier arbejder med udgangspunkt i en omfattende interesse for kulturelle strukturer.