ved siden af - Frederiksø 2, Bygning 18 A, 5700 Svendborg

kontakt: kunsthalvedsidenaf@gmail.com

© 2014  ved siden af All rigths reserved
 

  • Facebook Clean

Dear Ventricle  

 

10.03 - 08.04 2018

 

af Sofie Hertz
 

Dear Ventricle 
Du, det hule af et organ, af et kærlighedssymbol, et af to kamre.

Rystelser går gennem dit væv, mod ydersiderne og ud. Og med et pincetgreb udtages en del af dit indre. Vi tager noget ud af hinanden. Du og vi er væv og vægge.

Hjerte, knogle og bånd. Hvordan vi overhovedet står, beror på en følelse, som tager form. Synet bøjer, blodet bølger, ryggen forskanser.

Dagen trænger ind, hver dag som en ny genstand af lys, et billede, der frisættes fra sin frembringer; rummet omkring.  

Skulpturer af ler, af rispapir, og videoanimation, er udstillingens grundelementer. Hver med sine formalistiske, kropslige og materielle udsigelser, står og hænger de som sanselige, egenrådige karakterer, eller fikspunkter fra en handling. Som abstraktioner over en subjekt-krop-objekt relation, udtrykkes noget fra en indre og en ydre verden. Vi ser igennem materien eller møder hårde glattede flader, bevægelige billeder af sprækker. Indersider, ydersider, genstand og krop snor sig, og vises i en slags brudt fortælling.

 

Bio
Sofie Hertz, født 1982. Bor og arbejder i København. 
Uddannet Master of fine arts ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kbh. 2014.
/Billedhuggerskolen ved Martin Erik Andersen, 
og Afdelingen for tidsbaserede medier ved Gerard Byrne. 
2005 Kunstskolen Spektrum. 2004 Ignatius billedkunstskole. 2002 Holbæk Kunsthøjskole