ved siden af - Frederiksø 2, Bygning 18 A, 5700 Svendborg

kontakt: kunsthalvedsidenaf@gmail.com

© 2014  ved siden af All rigths reserved
 

  • Facebook Clean

A:UTO
af Sune Lysdal og Peter Birkholm

09.06.2018 - 08.07.2018 

Udstillingen tager med sit udgangspunkt i fænomenet støj fat i et emne, der som oftest opfattes som uønsket og uharmonisk, og i mange sammenhænge anses for at være generende. I udstillingen tager kunstnerne dog afsæt i fænomenet med transcendens for øje. Herigennem hæver støjen sig over dets stempel som gene og peger mod nye visuelle og lydlige strukturer, der kan generere en mere kompleks form for sansning og tænkning, måske endog udgøre en umiddelbar funktion. 

A:UTO er en udstilling skabt i et samarbejde mellem Peter Birkholm og Sune Lysdal. Gennem individuelle og fælles værker bearbejdes, formgives og fortolkes støj, der som et allestedsnærværende, vibrerende fænomen i vores samfund, sprog, hverdag og bevidsthed, lever som en parasit i og omkring os. Kunstnerne har med direkte afsæt i fænomenet valgt at præsentere en totalinstallation.Gennem en collagebaseret tilgang lader kunstnerne de enkelte værker overlappe hinanden, herigennem opstår støjende og skærende forskydninger af værkernes lyd- og lyslag i rummet. Det afsøgende virvar af tværmediale indtryk søger at fragmentere den homogent strukturede sansning, for herigennem at skærpe en mere heterogen sansning.

Bio
Peter Birkholm, f. 1982, MFA i teori og formidling fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (2011), arbejder i skiftende kunstgrupper og bearbejder således med flydende subjektivitet emner som shamanisme, støj og det apokalyptiske landskab. Han har modtaget statens kunstneriske arbejdslegat og udstillet på eksempelvis Bucharest Biennalen.

Sune Lysdal, f. 1985, uddannet billedkunster fra Det Jydske Kunstakademi (2015). Arbejder kunstnerisk ekspressionistisk konceptuelt i feltet mellem lyd og billed. Han arbejder med rum og sted som direkte materialer til skabelse af situationsbaserede støjværker, der benytter sig af medier med en mekanisk performativ karakter der henvender sig til kroppen og stedet. Sune Lysdal arbejder desuden med at organisere og mobilisere koncerter, udstillinger og festivaller.


Fernisering: Lørdag d. 9. Juni 2018 kl. 15-17
Lydperformance kl 16-17
Udstillingsperiode: 9. juni - 8. Juli 2018 
Udstillingen er støttet af Statens Kunst Fond