ved siden af - Frederiksø 2, Bygning 18 A, 5700 Svendborg

kontakt: kunsthalvedsidenaf@gmail.com

© 2014  ved siden af All rigths reserved
 

  • Facebook Clean

EYE CANDY #5

af Hsuan-Kuang Hsieh (TW/US)

EYECANDY#5

Kunsthal ved siden af præsenterer 5 konsekvente, æstetisk sikre og indbydende videoer af de 3 kunstnere,
Venus Mar Caparal (PH), Qin Tan(US) og Hsuan-Kuang Hsieh (TW/US).

“Basketball”, “Gripo" og “Dominium Mundi” tager foskellige greb om tematiker som den teknologiske udvikling og dens underlæggende magtfuldhed og slagsider og stiller spørgsmålstegn til vores egenkontrol, tiltagende rastløshed og individualisme. “Love, Information and Holes” forholder sig til ideen om universet som et irrationelt og meningsløst rum og endeligt skabes der en poetisk kontrast med videoen “The Islands” der med rolig hånd favner det nostalgiske og identitetsskabende.


Kunstnerne om deres videoværker:


“Basketball and Gripo"

by Venus Mar Caparal (PH)

Disse to uafbrudte, loopende videoer er et udsnit af en lang række af videoværker der beskriver den voksende kultur af utålmodighed bragt frem af teknologien. Effektiviteten af vores smartphones og computere har skærpet vores hungren efter øjeblikkelig respons. Hurtig respons er derfor blevet en meget afholdt handelsvare.
I disse videoer bliver øjeblikkets nydelse tilbageholdt for at pirre og rykke ved beskuerens utålmodighed.

“Love, Information and Holes”

by Qui Tan(US)

Influeret af Camus ide om Absurdismen og troen på at universet essentielt er et irrationelt og meningløst rumt, udforskes den menneskelige tilstand og det ulogiske, absurde vacuum der udspringer fra den.
Dette værk bruger en surrealistisk, dog metamorfisk tilgang til de sociale, etniske og spirituelle erfaringer fra en moderne æra; en verden hvor meget bliver udviklet indirekte, ofte på fragmenteret vis.


“The Islands”

by Hsuan-Kuang Hsieh(Taiwan/US)

The Islands er en eksperimental dokumentar som indeholder diverse objekter og 35mm fotografier optaget på 3 øer, Inishimore(Irland), Staten Island(US) og Tsushima Island(Japan). Med konstruktion, re-optagelser og animering af fotografierne, forandres begrebet ø, fra en geografisk term til en sindstilstand, hvor filmen som medium udtrykker nostalgien og udforsker relationen med land, nation og identitet.

“Dominium Mundi”

by Qin Tan(US)

Dominium Mundi refererer til konceptet om “universel monarki”. Til dette projekt er ordet “absolut” oversat til binær kode og forvrænget til forskellige frekvenser for at skabe et billede der bevæger sig igennem varierende rytmer og bevægelser. De binære talkoder drukner i mønsterets strøm, men trækkes i momenter til overfladen og bliver synlige.
Værket reflekterer på teknologiens styrende relation i det moderne samfund og understøtter i den forstand opfattelsen af kontrol, funktionalitet og individualisme.